Download Värmland och kriget 1563-70 (Swedish Edition) by Lars Erik Westlund PDF

By Lars Erik Westlund

År 1563 inleddes det krig som i historieskrivningen har kommit att benämnas nordiska sjuårskriget. På den ena sidan stod Sverige, på den andra Danmark och dess allierade hansestaden Lübeck och Polen. Kampen om herraväldet över den avtynande Ordensstatens domäner i Baltikum var en av orsakerna until eventually kriget, en annan var oenigheten om rätten until eventually vapnet tre kronor och med detta förknippade territoriella anspråk. Kriget fördes i Sverige, Norge och i de då danska Skånelandskapen, until sjöss och i Baltikum. Fred slöts 1570 i utmattningens tecken och utan att några landavträdelser kom att ske. Däremot måste Sverige erlägga en »lösen« om one hundred fifty 000 daler för att återfå Älvsborg, som danskarna erövrat i krigets inledningsskede.

I denna bok skildras sjuårskriget until lands i allmänhet med tyngdpunkt på de händelser som i särskilt hög grad berörde värmlänningarna och de ryttare och knektar som rekryterades ur deras led. Utförligt beskrivs den svenska arméns fälttåg i Norge 1567, vilket företogs genom Värmland, likaså de upprepade svåra förhärjningar som lower than kriget drabbade denna gränsbygd. Också framväxten av den svenska stående armén och de värmländska ryttar- och knektförbanden ges stort utrymme. Framställningen vilar i betydande mån på otryckta källor.

Show description

Read or Download Värmland och kriget 1563-70 (Swedish Edition) PDF

Similar other_5 books

Seri Sterling Silver (S.S.S. Book 1)

A fictional tale of an trip. Seri has been thrown away. solid out, deserted and destroyed. She meets various characters at the means, of discovering her final purpose.

Värmland och kriget 1563-70 (Swedish Edition)

År 1563 inleddes det krig som i historieskrivningen har kommit att benämnas nordiska sjuårskriget. På den ena sidan stod Sverige, på den andra Danmark och dess allierade hansestaden Lübeck och Polen. Kampen om herraväldet över den avtynande Ordensstatens domäner i Baltikum var en av orsakerna until eventually kriget, en annan var oenigheten om rätten until eventually vapnet tre kronor och med detta förknippade territoriella anspråk.

PRINCESS LONDON MARIE DOODLE BOOK

Princess London Marie Doodle e-book is predicated at the kid's e-book titled hello my identify is Princess London Marie. Princess London Marie doodle e-book promotes creativity and a publication young ones can exhibit their emotions and create attractive art.

Me, Frida, and the Secret of the Peacock Ring

A room locked for 50 years. A worthy peacock ring. A mysterious brother-sister duo. Paloma Marquez is touring to Mexico urban, birthplace of her deceased father, for the first actual time. She's hoping that spending time in Mexico can help her release stories of the too-brief time they spent jointly.

Additional resources for Värmland och kriget 1563-70 (Swedish Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.22 of 5 – based on 38 votes